Skip to content Skip to footer

Technologia

Technologia H2ash, opracowana przez PROTIUM P.S.A. i Główny Instytut Górnictwa, to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające niskoenergetyczne pozyskiwanie wodoru z wody przy użyciu odpadów przemysłowych. Technologia ta pozwala na tanią produkcję tzw. „zielonego” wodoru, czyli paliwa wytwarzanego wyłącznie z użyciem odnawialnych źródeł energii (OZE), nieobarczonych emisją CO2.

Wytwarzanie gazu bogatego w wodór

Założeniem technologii jest wytwarzanie gazu bogatego w wodór z wody, przy użyciu żużli, popiołów i pyłów, pochodzących z różnego rodzaju przemysłowych procesów termicznych, które w swoim składzie zawierają znaczne ilości związków glinu. Głównymi surowcami do produkcji wodoru są żużle i popioły z termicznego przekształcania odpadów oraz ze spalania i współspalania paliw z odpadów.

Pozyskiwanie wodoru gazowego

Pozyskiwanie wodoru gazowego z wykorzystaniem żużli i popiołów polega na wychwytywaniu wodoru powstałego poprzez reakcję glinu metalicznego, zawartego w żużlach i popiołach, z wodą, w warunkach silnie alkalicznych. Technologia przewiduje zastosowanie szeregu dodatków katalitycznych, zwiększających wydajność procesu.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Oprócz niskoenergetycznego pozyskiwania wodoru z wody, technologia PROTIUM-GIG likwiduje problem uwalniania się wodoru z żużli i popiołów, w kontakcie z wodą, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji instalacji, w których te odpady powstają, oraz umożliwia dalsze ich przetwarzanie w kierunku uzyskania produktów użytecznych.

Technologia
H2ash

Technologia H2ash może być wdrożona zarówno w postaci węzła technologicznego na terenie instalacji termicznego przekształcania odpadów lub zakładu energetycznego wykorzystującego paliwa z odpadów, jak też jako samodzielnej instalacji, wykorzystującej żużle i popioły z różnych źródeł. Jej odbiorcami mogą być zakłady termicznego przetwarzania odpadów lub zakłady energetyczne wykorzystujące paliwa z odpadów, ale również podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów oraz podmioty z branży paliwowej i chemicznej.

Opatentowana
technologia

Technologia H2ash została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania gazu bogatego w wodór - Technologia H2ash, opracowana przez PROTIUM P.S.A. i Główny Instytut Górnictwa, to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające niskoenergetyczne pozyskiwanie wodoru z wody przy użyciu odpadów przemysłowych. Technologia ta pozwala na tanią produkcję tzw. „zielonego” wodoru, czyli paliwa wytwarzanego wyłącznie z użyciem odnawialnych źródeł energii (OZE), nieobarczonych emisją CO2.

PARTNERZY

Poznaj naszych partnerów

Zapoznaj się z naszą ofertą. Pobierz ulotkę informacyjną!

Pragniemy tworzyć innowacyjne technologie i nieustannie dążyć do zrównoważonego rozwoju

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]