Technologia H2ash

Produkcja wodoru

Technologia H2ash została opracowana w wyniku współpracy PROTIUM P.S.A. i Głównego Instytutu Górnictwa. Technologia umożliwia tanią produkcję „zielonego” wodoru, który pozyskiwany jest z wody z wykorzystaniem odpadów przemysłowych. Wodór pozyskiwany w ekologiczny sposób ma szansę zrewolucjonizować energetykę i pozwolić na szersze wykorzystanie źródeł odnawialnych (OZE), czyli nieobarczonych emisją CO2.

Co to jest wodór?

Wodór to najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie a na Ziemi występuje niemal w ilościach nieograniczonych. Jest bezwonnym, niewidocznym i nietoksycznym gazem lżejszym od powietrza. Skrapla się w temperaturze - 252 °C. Jego bezemisyjne właściwości sprawiają, że w przyszłości może stać się nowym nośnikiem energii.

Nowa czysta technologia

Założeniem technologii jest wytwarzanie gazu bogatego w wodór z wody, przy użyciu żużli, popiołów i pyłów pochodzących z różnego rodzaju przemysłowych procesów termicznych zawierających znaczne ilości związków glinu.

Technologia przewiduje, że głównymi surowcami do produkcji wodoru są żużle i popioły z termicznego przekształcania odpadów oraz ze spalania i współspalania paliw z odpadów.

Przeprowadzone badania wykazały, że technologia H2ash może znaleźć zastosowanie w przypadku żużli i popiołów pochodzących ze spalania i współspalania biomasy oraz innych paliw stałych i żużli z procesów metalurgicznych.

Na czym polega pozyskiwanie wodoru gazowego z wykorzystaniem żużli i popiołów?

Pozyskiwanie wodoru gazowego z wykorzystaniem żużli i popiołów z termicznego przekształcenia odpadów oraz ze spalania i współspalania paliw z odpadów, polega na wychwytywaniu wodoru powstałego poprzez reakcję glinu metalicznego zawartego w żużlach i popiołach z wodą w warunkach silnie alkalicznych. Zastosowanie szeregu dodatków katalitycznych znacząco zwiększa wydajność procesu.

Wdrożenie technologii PROTIUM-GIG likwiduje problem uwalniania się wodoru z żużli i popiołów w kontakcie z wodą. Zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacji instalacji, w których powstają odpady oraz umożliwia ich dalsze przetwarzanie w kierunku uzyskania produktów użytecznych. Technologia H2ash może zostać wdrożona zarówno w postaci węzła technologicznego na terenie instalacji termicznego przekształcenia odpadów lub zakładu energetycznego wykorzystującego paliwa z odpadów, a także jako samodzielnej instalacji wykorzystującej żużle jak i popioły z różnych źródeł.

Chcesz z nami współpracować?

Poszukujemy partnerów i odbiorców na całym świecie.